Romanya'nın Genel Ekonomik Durumu

Döviz Kuru ($): 2,91 Ley (2005 yılı)

Genel Ekonomik Durum Özeti: Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya’da, sanayileşme sürecine girilmesiyle birlikte güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir. Aralık 1989 Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine adapte olmaya başlayan Romanya, iktisadi gelişme amacıyla dış ticarete önem vermiştir. Ayrıca, yine bu amaçla pek çok reformlar yapılmıştır. Kısa sürede hisselerinin çoğu devlet kontrolü altında bulunan bütün kuruluşların hızlı ve şeffaf bir biçimde özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi yönünde politikalar uygulamaya konulmuştur. Özellikle, IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen reformlar, sayesinde Romanya, kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için Avrupa’nın en cazip ülkelerinden biri olmuştur.

Komünist sistemin yıkılmasının ardından, ülkenin işgücü yapısı ve büyüklüğü de önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. 1989-2000 yılları arasında çalışma yaşındaki nüfusun artmasına rağmen toplam işgücü yaklaşık 2,2 milyon kişi azalarak 2001 yılı itibarıyla 8,6 milyon kişiye kadar düşmüştür.  Ülkede kayıtlı işsizlik Aralık 1999’da en yüksek seviyeye çıkarak toplam işgücünün %11,8’i düzeyine ulaştıktan sonra Kasım 2003 itibarıyla %7,2 düzeyine kadar gerilemiştir. 1996-2000 yılları arasında uygulanan reform programları, Romanya’daki gelir dağılımı eşitsizliğini artırmıştır. 2000 yılı itibarıyla, geçiş dönemindeki Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında Romanya, %44,5’lik bir oranla, alım gücü paritesine göre günde 4 dolardan az ücretle geçinen nüfus oranının en yüksek olduğu dördüncü ülkedir.

Başta kömür ve doğal gaz olmak üzere Romanya, önemli birincil enerji kaynaklarına sahip tek Merkezi Avrupa ülkesi ve hatta bölgede Rusya hariç enerji bakımından kendi kendine yeterli olmaya en yakın ülke durumdadır. Bununla beraber, ülke, küresel anlamda önde gelen bir enerji üreticisi olmamanın yanısıra petrol, doğal gaz, kömür ve enerji sektörlerinde iç talebi ithalat yoluyla karşılamaktadır. Enerji sektörü, toplam sanayi üretiminin yaklaşık %5’lik kısmını ve toplam işgücünün %6’sı ile tekstil ve makine sektörlerinin ardından ülkedeki üçüncü büyük istihdam alanını oluşturmaktadır.

GSYİH  (milyar  $) 
2003: 59,5      
2004: 75,5       
2005: 97,1

GSYİH/kişi ($) : 4.279 (2005 yılı) 

Cari İşlemler Dengesi(milyar $) : -8,3 (2005 yılı)

Büyüme Oranı (%)
2003: 5,2        
2004: 8,4          
2005: 4,1

Enflasyon  Oranı (%)
2003: 15,3      
2004: 11,9        
2005: 9,0

İşsizlik Oranı : 6,1 (2004 yılı)

Sektörel Dağılımı : %28,4Sanayi, %11,7 tarım ve ormancılık, %5,7 inşaat, %9,6 ulaşım ve haberleşme, %10, 6 ticaret,turizm, otelcilik

Toplam Dış Ticaret Hacmi
İhracat  (milyar  $)
2003: 17,6       
2004: 23,5       
2005: 27,8

Başlıca İhraç Ürünleri: 
Tarım, gıda ve içecek, mineraller ve yakıtlar , kimyasal maddeler, tekstil ürünleri , temel metaller ve ürünleri, makine ve cihazlar 

İthalat (milyar  $)

2003: 22,2  
2004 :30,1      
2005: 37,4

Başlıca İthal Ürünleri : 
Temel metal ve metal ürünleritarım, gıda ve içecek, mineraller ve yakıtlar , kimyasal maddeler, tekstil ürünleri , makine ve cihazlar

Dış Ticaretindeki Başlıca Ülkeler 
İthalat Yaptığı Ülkeler : %15,5 İtalya, %14Almanya, %8,3 Rusya Fedarasyonu, %6,7 Fransa

İhracat Yaptığı Ülkeler : %19,2 İtalya, %14 Almanya, %7,4 Fransa, %7,9 Türkiye,

Türkiye İle Ticari İlişkisi 
Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler : Gıda sanayi ürünleri, tekstil-konfeksiyon ürünleri, kimya sanayi ürünleri, plastik sanayi ürünleri, plastik maddeler, tarım-gıda ürünleri, elektrikli makine ve aletler ile meyvalar

Türkiye’ye ihraç Ettiği Ürünler   : 
Demir ve çelik, kimya sanayi ürünler, gıda sanayi ürünleri, işlenmiş petrol ürünleri, demir dışı metal sanayi ürünleri

 İletişim
Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2  Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze-  Harbiye Ordu Evi Karşısı) 

bilgi@vizeislemleri.com

Bu Sitede yer alan tüm bilgiler İnternet Sayfalarından derlenmiş olup esas alınacak tüm bilgilerin Konsolosluğun veya elçiliğin resmi web sayfalarından veya Konsolosluk panolarından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu Hususta şirketimiz herhangi bir sorumluluk almamaktadır.