Romanya Konsolosluğu Panolarındaki Genel Evrak Listeleri

KISA SÜRELİ OTURUM VİZELERİ
Vize, Romanya Konsoloslukları ve Diplomatik Otoriteleri tarafından, Romanya’da yasayan yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı uyarınca öngörülen şartlar altında, yabancılara verildiği amaca uygun olarak, Romanya topraklarına girme ve belirlenmiş bir süre için oturum hakkini sağlamak üzere verilen izindir.
Bu vize, Romanya’nın diplomatik birim ve konsolosluk şubeleri tarafından aşağıdaki yabancı kategorilerine verilir:
Türk vatandaşlarına;
Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşların,  bu ülkede oturum haklarına sahip olduklarını belgeleme halinde;
Kendi ülkelerinde, Romanya’nın diplomatik birim veya konsolosluk şubeleri bulunmayan ülke vatandaşları;
Yukarıdaki belirtilen kişiler, aşağıda açıklandığı gibi  vize başvurusunda bulunabilirler:
Şahsen veya bir aile ferdi için;
Vekil tayin edilen kişi tarafından;
Düzenlenecek  geziler için, akredite olan bir turizm acentesi tarafından;
Grup gezileri için yetkilendirilmiş grup başkanı tarafından;
I. TRANSIT VIZESI (sembolü B veya CL/B, Grup Vizesi için)
Transit vizesi bir yabancıya Romanya topraklarını transit geçme imkanı tanıyan vizedir. Transit vizesi bir geçişli veya çift geçisli  olabilir. Her geçiş 5 günü aşmayacak şekilde verilmektedir.
Gerekli evraklar:
a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerliliği en az 1 yıl  olması gerekir;
b) Gidiş - dönüş bileti (çift geçiş ise) veya gideceği yere kadar seyahat bileti (tek geçişse) veya araba sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c) Gideceği ülkenin geçerli vizesi;
d) 2 fotoğraf;
e) pasaport fotokopisi.
Geçerli Schengen vizesi hamili Türk vatandaşları 5( beş) güne kadar ülkeden ayrılmak ve kalış süresinin vizenin geçerlilik süresini asmaması şartıyla, vizeden muaf olarak Romanya’dan transit geçiş yapabileceklerdir.
II. KISA SÜRELİ OTURUM VIZESİ (C TIPI)
Kısa süreli oturum vizeleri yabancılara Romanya topraklarına girme ve ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde kesintisiz olarak veya birkaç konaklama yaparak toplam 90 günü aşmayacak şekilde oturum izni veren vizedir.
Yeni kısa süreli bir vize sadece son 6 aylık bir süre içerisinde 90 günlük süresini asmamış olanlara verilir. Kısa süreli oturum vizesi sahibi olan yabancının Romanya sınırları dahilinde oturum hakki uzatılamaz.
Bu tür vizeler bir yada daha çok seyahat için verilebilir.
1. Görev (sembolü C/M)
Her bir Akit Tarafın resmi hükümet heyetlerinin üyeleri ve anılan heyetlere eşlik eden kişiler diğer Akit Tarafın ülkesine vizesiz olarak gireceklerdir. Heyetin ve heyete eşlik edecek kişilerin listesi diğer Akit Tarafa önceden bildirilecektir.
2. Turizm (sembolü C/TU veya turizm amaçlı grup vizesi, CL/TU)
Romanya’da turistik amaçlarla seyahat edecek yabancılara verilir. Bu vize sadece tek girişli olabilir. Vizenin verilme şartları:
a). Voucher yada bir konaklama biriminde kesin bir rezervasyon seklinde, konaklama şartlarının garantilediğinin ispati veya Romanya’da talep eden kişinin adına bir konutun kiralama veya mülk sahibi olduğunun ispati;
b). Gidiş dönüş seyahat biletin rezervasyonu veya araba sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan uluslar arası seyahat sağlık sigortası;
d). Kalınacak süre içinde günlük 50 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı (24 saat içinde alınmış bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, veya kredi kartı fotokopisi);
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport fotokopisi.
Otel rezervasyonunun tarihi biletteki tarihe uygun olmalıdır.
3. Ziyaret (sembolü C/VV)
Bir Romen vatandaşını veya geçerli bir oturum müsaadesine sahip yabancı bir vatandaşı ziyaret etmek için Romanya’yı seyahat edecek yabancılar için.
Vize çok veya tek girişlidir. Vizenin kalma süresi 6 aylık bir süre içerisinde 90 gün olabilir.
Bu vizenin verilme şartları:
a). Gideceği yere kadar seyahat bileti (çok girişli vize için) veya gidiş-dönüş bileti (tek girişli vize için) veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
b). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan uluslar arası seyahat sağlık sigortası;
c). Ziyaret edilecek kişinin noter beyannamesi (davetiyenin asli) ve yer sahibi olduğuna ilişkin evraklarının tasdik edilmiş fotokopisi;
 d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Kapıda, kalınacak süre içinde günlük 50 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı istenebilir.
4. Iş (sembolü C/A)
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşları, kısa süreli ikamet imkanı veren ve ilk girişten itibaren 6 (altı) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki tanıyan 6 aylık geçerli müteaddit giriş vizelerini, geçerli Faaliyet  Belgesi hamili olmaları kaydıyla ve yalnızca yandaki listedeki (‘Romanya Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma’ nın 2.Eki) bulunan ticaret odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan alacakları Faaliyet Belgesine istinaden alabileceklerdir.
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşları, kısa süreli ikamet imkanı veren ve ilk girişten itibaren 6 (altı) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki tanıyan bir yıl geçerli müteaddit giriş vizelerini, geçerli Referans Belgesi hamili olmaları kaydıyla ve yalnızca yandaki listedeki ("Romanya Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma" nın 2.Eki) bulunan ticaret odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan alacakları Referans Belgesine istinaden alabileceklerdir.
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşların, AB üyesi ülkeler, İsviçre, Kanada, ABD veya Japonya tarafından düzenlenmiş geçerli ikamet tezkeresi hamili vatandaşları Romanya’ya yapacakları 30 (otuz) günü aşmayacak iş amaçlı seyahatlerinde, ikamet tezkeresinin süresini aşmamak kaydıyla vizeden muaf olacaklardır.
Bu vizenin verilme şartları:
a). Türkiye’deki "Romanya Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma" nın 2.Ekinde bulunan Ticaret Odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan  alınan Faaliyet Belgesinin (aslı);
a). Türkiye’deki "Romanya Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma" nin 2.Ekinde bulunan Ticaret Odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan alınan Referans Belgesinin aslı (tercihen İngilizce) ; bu durum, ilk girişten itibaren 6 (altı) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki tanıyan bir yıl geçerli müteaddit giriş vizesi için;
b). Seyahat amacını ispatlayan belgeler (iktisadi mektuplaşma veya Romen şirketinden bir davetiye);
c). Türk şirketinden davetiye olarak ve Romanya’ya seyahatin sebebi ispatlayarak antetli bir kağıt - asli (görevli kişinin imzası ve müdürü);
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Vizeyi müracaat ettiğinde, pasaportun sahibinin yerine başka bir kişi gelirse, ayrıca bu evraklar gösterilmesi gerekir:
g). Türk şirketinden bir vekalet (antetli ve asli);
h). Türk şirketinden ‘Sn __________ şu anda Türkiye’de bulunmaktadır’ diye bir yazının asli.
Ayrıca kapıda, Romanya’ya girildiği zaman, birkaç evraklar daha istenebilir:

a). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
b). Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası;
c). Kalınacak süre içinde günlük 50 EURO geçinme aracı veya bunun döviz

karşılığı ;
d). Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati.
5. Taşıyıcı / Taşımacılık (sembolü C/TR)
1. Diplomatik yol ile gönderilmiş ve nakliyat şirketlerine ait listelerde bulunan kamyon ve otobüs Türk şoförlerine bir yıl geçerli ve girişten itibaren 15 (on beş) güne kadar ikamet etmelerine imkan tanıyan müteaddit giriş vizeleri verilecektir. Toplam kalış süresi 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü aşmayacaktır.
Gerekli evraklar:
a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi en az bir buçuk yıl (18 ay) olmalıdır;
b) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
c) Kişinin Türk şirketinde çalıştığını ispatlayan antetli bir yazının asli;
d) 2 fotoğraf;
e) pasaport fotokopisi.
2. Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiş listelerde bulunmayan nakliyatçılara 6 ay içinde 90 gün kalma süresini aşmayan bir vize verilir.
Gerekli evraklar:
a) Türk şirketinin tarafından başvuran kişinin mesleği ve Romanya’da faaliyeti gösteren antetli bir kağıt;
b) Uluslararası seyahat sağlık sigortası;
c) Araç ehliyeti,şoförün ehliyeti fotokopisi, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt evrakları (ruhsat) fotokopileri;
 d) Aracın plakasını gösteren B, C veya G listesi;
e) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
 f) Pasaport fotokopisi;
g) 2 fotoğraf;
h) Pasaportun geçerliliği en az 1 yıl olması gerekmektedir.

6. Sportif Faaliyet (sembolü C/SP)
Spor yarışmalarına katılmak amacı ile belirli bir süre için Romanya’ya girecek olan yabancılar için.
Gerekli evraklar:
a). Organizatörlerin davetiyesi (sağlık sigorta ve konaklama da belirtilebilir);
b). Yabancı sportif heyetin resmi listesi, bu listede her üyenin görevi belirtilmelidir;
c). Romanya’dan bölgede yetkili il müdürlüğünün genç ve sporcular için onayı;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3 (üç) ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f) Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan uluslararası seyahat sağlık sigortası;
 g) Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
h) Gidiş dönüş seyahat bileti veya otobüsün evrakları (ruhsat ve koltuk poliçesi) ve şoförün ehliyetin fotokopisi;

7. Kültürel, Bilimsel, İnsani, kısa süreli tıbbi tedavi yada Romanya kanunlarına uygun başka faaliyetler (sembolü C/ZA)
Türk vatandaşlarına, Romanya’da bulundukları ispatlandığı takdirde verilir. Vize, tek veya çok girişli olabilir. Vizenin geçerliliği 6 aydır ve kalma süresi 90 günü aşmamaktadır.
Bu vizenin verilme şartları:
a). Romanya’da var olduklarını ispatlamak amacıyla gidilecek olan kuruluşlar tarafından verilen belgeler;
b). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri durumunda, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları;
c). Kalınacak süre içinde günlük 50 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı ;
d). Uluslararası seyahat sağlık sigortası;
e). Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay daha uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf;

UZUN SÜRELİ OTURUM VIZESİ
Vize, Romanya Konsoloslukları ve Diplomatik Otoriteleri tarafından, Romanya’da yaşayan yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı uyarınca öngörülen şartlar altında, yabancılara verildiği amaca uygun olarak, Romanya topraklarına girme ve belirlenmiş bir süre için oturum hakkını sağlamak üzere verilen izindir.
Bu vize, Romanya’nın diplomatik birim ve konsolosluk şubeleri tarafından aşağıdaki yabancı kategorilerine verilir:
Türk vatandaşlarına;
Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşların, bu ülkede oturum haklarına sahip olduklarını belgeleme halinde;
Kendi ülkelerinde, Romanya’nın diplomatik birim veya konsolosluk şubeleri bulunmayan ülke vatandaşları;
Yukarıdaki belirtilen kişiler, aşağıda açıklandığı gibi vize başvurusunda bulunabilirler:
Şahsen veya bir aile ferdi için;
Vekil tayin edilen kişi tarafından;
Düzenlenecek geziler için, akredite olan bir turizm acentesi tarafından;
Grup gezileri için yetkilendirilmiş grup başkanı tarafından;

 III. UZUN SÜRELI OTURUM VIZESI
Uzun süreli oturum vizeleri yabancıların başvuruları üzerine, 90 günlük süre için bir yada daha çok girişli olarak verilir. Bu tür vizeleri Romanya topraklarına giren yabancılara oturma haklarını uzatma ve oturum müsaadesi belgesi alma hakki tanımaktadır.
1. İktisadi faaliyet (sembolü D/AE)
İktisadi faaliyetlerin geçekleştirilmesi için uzun süreli vize, bağımsız veya aile şirketleri kapsamında, ekonomik faaliyetler gerçekleştirecek olan yabancılara, gerçek kişiler tarafından ekonomik faaliyetlerin organize edilmesi ve sürdürülmesi hakkındaki kanun uyarınca ve aşağıdaki evrakların sunulması koşuluyla yabancılara verilir:
a). Mesleki hazırlık şartlarının yerine getirildiğinin ispati, gerçek kişiler tarafından kanunda bahsi geçen bazı ekonomik faaliyetlerin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi;
b). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
 c). Sabıka kağıdı veya ayni hukuki değeri taşıyan başka bir belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3 (üç) ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
 2. Mesleki faaliyet (sembolü D/AP)
Kişisel bir şekilde mesleki faaliyetleri gerçekleştirmek için uzun süreli vize, söz konusu meslekleri gerçekleştirme koşullarını düzenleyen özel kanunlar çerçevesinde yerine getiren yabancılara verilir.
Bu tip vize aşağıdaki şartları yerine getiren yabancılara verilebilir:
a). Söz konusu meslekleri yapabilmeleri için yasal şartları yerine getirdiklerine ilişkin ispati;
b). Kendi ülkelerinde Romanya’da gerçekleştirmek istedikleri faaliyetle benzer bir meslek gerçekleştirdiklerinin ispati;
c). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
d) Sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan başka bir belge;
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3 (üç) ay uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;

2. Ticari faaliyet (sembolü D/AC)

Bu vize, Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi onayını gösteren belge üzerine, ticari şirketlerde hissedar/ortak olan veya hissedar/ortak olacak olan ve bunların kadrosunda yönetim ve idari görevleri olan yabancılara verilir.
Vize başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır:
a). Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi’nin onay belgesi (bu onay belgesi yabancı tarafından gerçekleştirilecek olan ekonomik faaliyetin yararlılık ve teknik şartlarının yerine getirilmesini tespit etme amacı ile verilmektedir);
b). Sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan başka bir belge;
c). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi onayı aşağıdaki şartlara göre verilir:
a). Göz önünde bulunan faaliyetlerinin doğası, yerleşimi, süresi hakkında bir planın var olması ve ayni zamanda tahmini iş gücü ihtiyacı;
b). Faaliyetin gerçekleştirilmesi için ticari şirketlerde hissedar olacak olan yabancıların, en az 100.000 EURO ve şirketlerde ortak olacak olan yabancıların, en az 70.000 EURO değerinde fonlara sahip olması;
c). Faaliyetin ulusal ekonomiye faydalı olması ile sermaye, teknoloji ve istihdam imkanları yaratması halinde; hissedar olacak yabancıların en az 100.000 EURO ve şirketlere ortak olacak yabancıların en az 70.000 EURO değerinde sermaye veya teknolojiye sahip olması;
d).  c) bendinde belirtilen yatırım ile ilgili yaratılacak iç gücü hakkında; LTD. şirketlerde en az 10 ve hisseli şirketlerde ise en az 15 işçi işe alınması gerekir.
(3) İki veya daha fazla ortak/hissedar’ı olan şirketler, Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi onayı istemesi durumunda; (2) bendinde öngörülen şartları her başvuru için ayrı  değerlendirecektir, onayı isteyen kişi sayısına göre işçi sayısı veya yatırım değerinde artış görülecektir.
(4) Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi onayı daha önce alınması durumunda ve önceki ticari planın zamanında yapılamaması halinde bu planın objektif olarak gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu kanıtlara dayanarak,  Yabancı Yatırımlar Romen Acentesi’nden yeni bir onay isteyebilir.

 4. Çalışma faaliyeti/kontratı (sembolü D/AM)
Bir işte çalışmak amacıyla Romanya’ya girecek yabancılara verilir. Bu amaçla verilen vizeler Romanya’da bir takımda yer alacak sporcular için de bireysel çalışma sözleşmesi ile bu tür vize geçerlidir.
Vize başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:
a). Göçmen Iş Gücü Ofisi’nin yazılı onayı; Bu onayın karşı tarafa bildirildiği tarihten itibaren, 30 gün için geçerlidir.
b). Ulusal ekonomideki ortalama maaşın en az üç katı bir geçinme araçlarının var olduğunun ispati (banka dekontu);
c). Kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
e). Romanya’da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın alma kontratı);
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3 (üç) ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf.
Göçmen Iş Gücü Ofisi’nin onayı, iş verenin talebi üzerine verilmektedir. İş veren Romanya’da yasal bir faaliyet gerçekleştirdiğini, borçlarının olmadığını ve yasal bir seçim yaptığını ispatlayan kanıtlar sunmalıdır ve ayni zamanda yabancının mesleki niteliği, bu sektördeki yıl tecrübesi, tıbbi bakımdan bu faaliyeti gerçekleştirmek için sağlıklı olduğu, sabıka kaydının olmadığı ve en azından asgari bir seviyede Romence bildiğini gösteren belgeler sunacaktır.
İş veren, çalışmak amacı ile Romanya’ya giren yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı; 6.madde (1)a),e),f),g),h) bentleri, 8.madde (1)b,c),d) bentleri, 27. madde  (2)c) ,e) bentleri  uyarınca, Romen Hükümeti tarafından belirtilen yıllık kontenjan sayısını göz önünde  bulunduracaktır.
Son iki sene ticari amaç ile oturma müsaadesine sahip olan yabancılar ve Yabancılar rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararının 43.maddesi (2) a) bendinde belirtilen ticari planı gerçekleştirmediği taktirde onay verilmeyecektir.

 5. Eğitim (sembolü D/SD)

(1) Eğitim için uzun süreli vize, üniversite eğitimi almak veya öğrenci değişim programı çerçevesinde, yabancılara talep üzerine verilmektedir.
(2) Kanunlara göre akredite olan özel veya devlet  üniversitesi tarafından, üniversite ve üniversite sonrası eğitimi almak amaç ile kabul edilen kişiye öğrenci denir.
(3) Başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:
 a)  Öğrenciler için:
i). Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilecek ve normal öğrenim göreceğine dair eğitime kabul edilme mektubu;
ii). En az 1 senelik eğitim harçlarının ödendiğine ilişkin belge;
iii). Geçinme araçlarının ispati, vizenin geçerli olduğu süre için en az  Ulusal ekonomideki aylık net maaşı  kapsayan geçinme araçlarına  sahip olduğunun ispati;
iv). Sabıka kaydı veya aynı hukuki değeri taşıyan  belge;
v). Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
vi). Reşit olmayan öğrenciler için  eğitim amacı ile Romanya’da oturmasına izin veren, veli veya vasisi tarafından düzenlenmiş muvafakat name;
vii). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize süresinin bitiş  tarihinden en az 3 (üç) ay uzun olmalıdır.
viii). 2 fotoğraf.
b) Öğrenci değişim programına katılan yabancılar için:
 i). Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilen ve normal öğrenim göreceğine dair eğitime kabul edilme mektubu;
ii) Bu amaç için akredite olan ve faaliyette bulunan, gidilecek eğitim kuruluşundan alınmış ve normal öğrenim göreceğine dair katılım belgesi;
iii) Öğrenci değişim programını organize eden kuruluş tarafından verilen, öğrencinin geçinme masraflarını karşılayacağını gösterir belge;
iv) Vizenin geçerli olduğu süreyi kapsayan sağlık sigortası;
v) Konaklama hakkında; öğrenci değişim programını düzenlenen kuruluş tarafından seçilen ailenin  konaklama sağlaması ve aileye ait  konut. Bu konutun, Romanya’daki normal yaşam standardına uygun ve özelliklere sahip olduğuna ilişkin belge;
vi)  Reşit olmayan öğrenciler için eğitim amacı ile Romanya’da oturmasına izin veren, veli veya vasisi tarafından düzenlenmiş muvafakat name
 vii). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay uzun olmalıdır.
viii). 2 fotoğraf.
(4) Öğrenci değişim programına katılan öğrencilerin yaşı, 7-19 arasında olmalı;
(5) Romen devleti tarafından sağlanan burslu yabancı öğrenciler ile Romen vatandaşları (3) -a) iii) bendinde belirtilen koşullardan muaftır.
(6) (1) bendinde belirtilen koşullar;  Uluslar arası anlaşmalara taraf olan Romanya ve bu anlaşma şartlarına uygun yabancı öğrenciler kabul edilir;

 6. Aile Tamamlanması (sembolü D/VF)
Ailelerinin tamamlanmalarını sağlamak amacıyla Romanya’ya giren yabancılar.
(1) Romanya’da devamlı / geçici bir oturma izni bulunan , mülteci veya özel statüye sahip olan yabancılar, aşağıda açıklanan yakınları  için aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler:
a). Eş.
b). Reşit olmayan, evli olmayan, evlilikten veya evlilik dışı olan, iki eş tarafından veya sadece bir eş tarafından evlat edinilen, iki eş tarafından bakılan veya bir mahkeme kararı ile sadece eşlerden birine bakılması için verilen çocuklar.
 (2) Romanya Yabancılar Otoritesi, durum yasalarına göre uygun ise aşağıda belirtilen kişiler için aile tamamlanması vizesini verebilir:

a) Romanya’da devamlı/ geçici bir oturma hakkına sahip , mülteci veya özel statüye sahip olan yabancılar yada bu kişilerin eşlerine ait 1.derece aile fertlerinin kendilerine bakamayacak durumda olmaları veya kendi ülkelerinde bulunan yakınlarının destekleri kalmayınca;  
b) Romanya’da devamlı/ geçici bir oturma hakkına sahip , mülteci veya özel statüye sahip olan yabancıların yada bu kişilerin eşlerine ait yetişkin, evli olmayan çocukları sağlık nedenlerinden dolayı kendilerine bakamayacak durumda ise;
(3) Mülteci veya özel statü  taşıyan reşit olmayan kişiler aşağıda belirtilen yakınları için aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler:
a) 1.derece aile fertleri veya vasisi
b) Eğer 1.derece aile fertleri veya vasisi tespit edilemiyorsa, mülteci veya özel statü taşıyan reşit olmayan kişinin akrabası
(4) (1). de belirtilen yabancılar, eğitim amacı ile bu hakkı almaları halinde, gerçekleşen evlilik oturma hakkını almadan önce oldu ise söz konusu kişilerin eşi veya reşit evli olmayan çocukları için aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler
(5) Mülteci veya özel statü taşıyan kişiler, bu statüyü evli olduktan sonra aldı iseler; eşi veya reşit evli olmayan çocukları için aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler.
 (6) (1).de belirtilen yabancılar, bilimsel araştırma amacıyla bu hakkı almaları ve oturma izinleri 1 seneden az olması hallerinde aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler.

 (7) Dilekçe formu, talep eden kişiye ait konutun  kayıtlı olduğu Yabancılar Otoritesi Şubesine aşağıdaki belgeler ile birlikte verilecektir:
 a). Evlilik cüzdanı veya duruma göre, akrabalık bağının belgesi;
 b). Başvuru yapan kişinin, aile üyeleri ile birlikte yaşayacaklarına ilişkin orijinal beyanname;
c). Oturum müsaadesinin fotokopisi;
d). İkamet ettiği konutun yasal sahibi olduğuna ilişkin  belgeler;
e). Geçinme araçlarının belgeleri;
f). Başvuranın sağlık sigortası.
(8) Eğer akrabalık bağı ilişkisinde şüphe duyulur ise Romanya Yabancılar Otoritesi bu durumu aydınlatmak için ek belgeler isteyebilir;
(9) Aile tamamlanması başvurusu aşağıda belirtilen şartlara göre onay verilir:
a) Başvuran kişinin  iki veya daha fazla eşi olmaması;
b) Başvurana ait  konut; Bu konutun, Romanya’daki normal yaşam standardına uygun ve özelliklere sahip olduğuna ilişkin belge.
c) Geçinme araçlarının belgelenmesi, vizenin geçerli olduğu süre için en az başvuru sahibi ve her aile ferdi için ayrı olmak üzere; Ulusal ekonomideki aylık net maaşı kapsayan geçinme araçlarına sahip olduğunun
 (10) Mülteci veya özel statü  taşıyan kişiler,(7)d)-f) ile (9) b),c) bentlerinde belirtilen evraklardan muaftır.
 (11) Başvurunun onaylanması, başvuru tarihinden itibaren 3 aydır.
(12) Başvurunun onaylanması durumunda, aile bireylerine iletilmek üzere yazılı olarak başvuru sahibi bilgilendirilir. Aile bireylerinin kendi ülkeleri veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya’nın diplomatik birimleri ve konsolosluk şubelerine söz konusu onayı gösterip vize başvurusunda bulunurlar.
 (13) Başvurunun onaylanmaması durumunda, yazılı olarak ve sebeplerini de içerecek  şekilde başvuru sahibine bilgi verilir.
(14) Vize, aile bireylerinin kendi ülkeleri veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya’nın diplomatik birimleri ve konsolosluk şubeleri tarafından verilir.
(15) Vize talebi aşağıda evraklar ile birlikte yapılmalıdır:
a). Romanya Yabancılar Otoritesi’nin onayı.
b). Vizenin geçerlilik süresini kapsayan  sağlık sigortası belgesi;
c). Kendi ülkesindeki veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen sabıka kaydı veya aynı hukuki değeri taşıyan belge;
d). Romanya’da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun belgesi (kira veya satın alma kontratı);
e) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf,
(16) Aşağıda belirtilen kişi için aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler:
a) Romen vatandaşları ile evli olan yabancılar;
b) Romen vatandaşlarla ilişkilerinde bulunan, evli olmayan (partner) ve bu ilişkilerinde en az bir çocuk dünyaya geldi ise;

c) Romen vatandaşı, eşinin veya partnerin çocukları veya evlat edindiği çocukları, 21 yaşını aşmaması şartı ile ve söz konusu kişiler bunlara bakmakla sorumludur.
d) Romen vatandaşı veya eşinin 1.derece aile fertleri.
(17) 16.maddedeki belirtilen kişilerin başvurusu ile birlikte evlilik cüzdanı veya akrabalık bağını yada partner statüsünü gösteren belgeler ibraz edilecektir.
(18) Evlatlık belgesi hakkında; Romanya yetkili makamlar tarafından verilen veya başka bir ülke tarafından tanzim edilen ama aynı hukuki değeri taşıyan bir belge olmalı;
(19) 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı uyarınca öngörülen şartlar altında, eğer Romen vatandaşı ile yapılan evlilik sadece kağıt üzerinde ise uzun süreli aile tamamlanması vizesi reddedilmektedir.
 7. Dini veya insani faaliyetler (sembolü D/RU)
Dini veya insani faaliyetler için uzun süreli vize; başvuranın talebi üzerine, başvuranın kendi ülkesi veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya’nın diplomatik birimleri ve konsolosluk şubeleri tarafından talep edilmesi üzerine verilir.
 Bu vize aşağıda belirtilen şartlara göre verilir:
a). Kültür Din İşleri Bakanlığı’nın onayı veya duruma göre Sağlık ve Aile Bakanlığı’nın insani faaliyetleri desteklenmesi ve koordine edilmesi için departmanlar arası Komisyonunun onayının bulunması;
b). Romen devletinin tanıdığı bir dinin veya bir insani kuruluşun temsilcisi olunduğuna ilişkin belge;
c). Konut ile sağlayacak araçların, ulusal ekonominin ortalama maaş seviyesinin üç kat üstünde olduğunun ispati;
d). Sağlık sigortanın ve kamu sağlığını tehlikeye sokmadığına dair ispatlar;
e). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6(altı) ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf
Bilimsel araştırmalar faaliyetler için uzun süreli vizesi
(1) Bilimsel araştırmalar ve faaliyetler için uzun süreli vize; Bilimsel Ulusal Otoritesi ve Romanya Yabancılar Otoritesi’nin onayına istinaden verilir.
(2) Bilimsel Ulusal Otoritesi’nin onayı, araştırma-geliştirme kuruluşlarının başvurusu üzerine ve aşağıdaki şartlara göre verilir:
a) Araştırma- geliştirme  kuruluşları yasalara göre akredite olmalı;
b)a)bendinde belirtilen kuruluşlar ile bilimsel bir projeye katılmak için kabul edildiği yabancı arasında bir kabul anlaşmanın olması. Söz konusu anlaşmanın şekli ile şartları Gençlik Araştırma ve Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.
(3) Vize başvurusu aşağıdaki evraklarla birlikte ile yapılır:
a) Bilimsel Ulusal Otoritesi’nin kabul anlaşması
b) Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
c)Vizenin geçerlilik süresince sağlık sigortası ispati; d). Romanya’da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın alma kontratı);
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 3(üç) ay uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf
8. Diğer amaçlar (sembolü D/AS)
(1) Başka amaçlar için uzun süreli vize, talep üzerine, kendi ülkelerindeki veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya’nın diplomatik birim ve konsolosluk şubeleri tarafından aşağıdaki yabancı kategorilerine verilir:
a).aşağıdaki belirtilen kuruluşlar tarafından tayın edilenlere :
-Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan bir ülkenin topraklarında merkezi olan bir yabancı şirket tarafından geçici bir süre için, Romanya’da bulunan bir temsilcilik veya şubesine veya ana şirket ile ortak/hissedarı olduğu ayni faaliyet alanında etkin olan Romen tüzel kişisi şirkete transfer edilmiş kişilere çalışma ilişkileri olamadığının ispati durumunda;
Vize başvurusu aşağıdaki evraklarla birlikte ile yapılır:
Türk şirketin tayin belgesi ile başvuruda bulunan kişinin  maaşı bu şirket tarafından ödeneceğine ilişkin yazısı;
Romen şirket’in (Türk şirketin temsilciliği veya şubesi) tayin konfirmasiyon belgesi ve başvuranın maaşını Türk şirketi tarafından ödeneceğine ilişkin  açıklaması;
Romen şirketin Faaliyet Belgesi.
Romen şirketinin Kuruluş Belgesi ve Türk şirketin şubesi veya temsilcisi olduğuna ilişkin belge.
-yurt dışında bulunan iş veren tarafından, Romanya’da bulunan bir Romen tüzel kişiye, iki taraf arasında bir iş sözleşmenin bulunması kaydı ile;
Vize başvurusu aşağıdaki evraklarla birlikte ile yapılır:
Türk şirketin tayin belgesi ile başvuranın maaşı bu şirket tarafından ödeneceğine ilişkin belge;
Romen şirket’in tayin konfirmasiyon belgesi ve başvuranın maaşını Türk şirketi tarafından ödeneceğine dair belge;
ANAF’a kayıtlı olan İş sözleşmesi ;
Romen şirket’inin Faaliyet Belgesi.
Romen şirket’inin Kuruluş Belgesi
b). Romanya tarafından başka ülkeler ile imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde Romanya iş pazarına erişebildiği olan kişilere;
c) Bir ticari şirket tarafından yönetici olarak tayin edilen kişilerde aşağıdaki şartları mevcut ise:
 i) Yönetici niteliği taşımalı;
ii) Başvuru yapan, başvuru yaptığı tarihte; görev yapacağı Romen şirketi ile diğer Romen şirketlerinde  ortak/hissedarı olmadığını ve son 2 yıl içinde çalışma ilişkisi içinde bulunmadığını belgelemesi halinde;
iii) Söz konusu şirkette aynı amaç ile oturma izni bulunan başka bir yabancının bulunmadığının belgelenmesi.
Söz konusu şirket, en az 50.000 Euro sermaye veya teknoloji transferi gerçekleştirmelidir.
 Vize talebi aşağıdaki belgeler ile birlikte yapılmalıdır:
Başvuru sahibi, yönetici olarak atandığına dair Tek Ortak /Yönetim Kurulu kararı veya yönetici olarak çalışacağına ilişkin düzenlenen iş kontratı;
Ticaret odası tarafından verilen Faaliyet Belgesi ve bu kişinin yeni yönetici olduğuna dair belge;
 Başvuruda bulunan; son 2 sene içinde herhangi bir Romen şirketi ile çalışma ilişkisi veya hissedarı olmadığı konusunda noter beyannamesi;
d) Özel , kamu veya akredite olan kuruluşlardan maaş almayan profesyonel eğitimini tamamlamak amaç ile giren kişilerde  aşağıdaki şartları mevcut ise:
i) Özel, kamu veya akredite olan bir kuruluş tarafından düzenlenen bir program çerçevesinde, bu programa katılmak için sözleşmenin sunulması;
ii) Geçinme araçlarının belgelenmesi; vizenin geçerli olduğu süre için en az Ulusal ekonomideki aylık net maaşı kapsayan geçinme araçlarına sahip olduğunun ispati;
 iii) ). Reşit olmayan yabancılar için bu amaç ile Romanya’da oturmasına izin veren, veli veya vasisi tarafından düzenlenmiş muvafakat name;
e) Gönüllü programlar çerçevesinde yer alan yabancılarda eğer aşağıdaki şartlar mevcut ise: i)  Özel veya kamu tüzel bir kişi (ev sahibi kuruluş) ile düzenlenen sözleşmenin sunulması ve bu sözleşmede yapılacak faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hakkında şartlar ve çalışma programın belli olması ;
 ii) Gönüllü programını düzenleyen ev sahibi kuruluş tarafından verilecek; sağlık, geçinme giderlerini  sağlayacağına ilişkin belge;
iii) Katılanlar 14 yaşın üstünde olmalı;
iv) ). Reşit olmayan yabancı için bu amaç ile Romanya’da oturmasına izin veren, veli veya vasisi tarafından düzenlenmiş muvafakat name;
 f). Uzun süreli tıbbi tedavi görenlere kamu veya özel tıbbi kuruluşlarca, söz konusu kuruluşlardan kabul edilme, teşhis ve tedavi sürecinin belirtildiği bir mektup sunulması durumunda. Kabul edilme mektubunda yabancının kendisine yalnız bakamadığı açıklandığı taktirde eşlik eden bir şahısa da verilebilir;
g). Romen yasalarına aykırı olmayan faaliyetler gerçekleştiren kişilere, Romanya’da var olduklarını ispatlamaları halinde;
(2) (1).maddede açıklanan görevlerde bulunan yabancılara, yukarıdaki belirtilen evraklar dışında , aşağıdaki sunulan evrakları da ibraz durumlarda vize verilir:
a). Vizenin geçerlilik süresince sağlık sigortası ispati;
b). Konaklama koşullarının temin edildiği taktirde;
c). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
 İki ülke/hükümet arasında varılan mutabakat uyarınca hazırlanan protokoller ve/veya değişim programları çerçevesinde her Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde görev yapacak öğretmenlerine, öğretim görevlilerine, din adamlarına ve yerleşik basın mensuplarına uzun süreli vizeleri Romanya diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerince, yetkili makamların onayı alınmak suretiyle verilir. Romanya’daki Yabancılar Otoritesi, bu tür vize hamillerine en fazla 2 (iki) yıl süreyle geçerli geçici ikamet izni düzenleyeceklerdir. Söz konusu izinlerin ayni sürelerle uzatılma imkanı bulunmaktadır.
Akit tarafların birbirlerinin ülkelerine düzenli seferler gerçekleştiren gemi, havayolu ve demiryolu mürettebatı, önceden belirlenmiş isim listelerine istinaden vizeden muaf tutulmuşlardır.
AB üyesi ülkeler, İsviçre, Kanada, ABD veya Japonya tarafından düzenlenmiş geçerli ikamet tezkeresi hamili Türk vatandaşları Romanya’ya gerçekleştirecekleri 30 (otuz) günü aşmayacak seyahatlerinde vizeden muaf olacaklardır.

 

 

 
İletişim
Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2  Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze-  Harbiye Ordu Evi Karşısı) 

bilgi@vizeislemleri.com
0212 293 93 35

Bu Sitede yer alan tüm bilgiler İnternet Sayfalarından derlenmiş olup esas alınacak tüm bilgilerin Konsolosluğun veya elçiliğin resmi web sayfalarından veya Konsolosluk panolarından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu Hususta şirketimiz herhangi bir sorumluluk almamaktadır.